Musikteori på video

Musikteori på video – Anders Aare, Systime 2016

https://musikteori.systime.dk/

Denne iBog retter sig mod musikfagets niveau A på de gymnasiale uddannelser, men er desuden relevant for alle, der ønsker at sætte sig ind i musikteoretiske emner og deres anvendelse inden for analyse og arrangement.

Kapitlet om basisteori er en systematisk gennemgang af den teori, der er nødvendig for at kunne arbejde med arrangement og musikalsk analyse. Det udgør således en handy opslagsbog til både skole- og hjemmearbejde, når der opstår behov for at blive mindet om notationsprincipper, skala- og akkordopbygning mv. Det er også muligt at bruge kapitlet til fortløbende indlæring af basisteori eller i forbindelse med andre musikfaglige discipliner. Som en særlig service er der adgang til download af alle de mange nodebilleder og oversigter, som bruges i videoerne.

Kapitlet om analyseteori består af en samling redskaber til fem af musikfagets centrale analysediscipliner. Første afsnit om akkordlæsning træner evnen til at gennemskue opbygning af de forskellige akkordtyper i et nodebillede og give dem en becifring. Afsnittet om harmonisk analyse bestemmer de enkelte akkorders roller i en funktionsharmonisk sammenhæng og giver dem hver et funktionssymbol. I tredje afsnit om harmonisering forklares principperne for valg af egnede akkorder til akkompagnement af en melodi fra sangbogsrepertoiret. Afsnittet om melodisk analyse gennemgår metoder og begreber til beskrivelse af gængse sangmelodiers opbygning. Nodetransskription er en hørelæredisciplin, som træner øret i at fastholde enkeltstemmer i en lydfil og notere dem ned som noder i et to-takters partitur.

Kapitlet om poprock-arrangement tilbyder omfattende hjælp til at forstå og træne genrens forskellige arrangements-teknikker. Hver enkelt video giver instruktion i en bestemt satsteknik, og kan både bruges lejlighedsvist til opslag under arbejdet med et konkret arrangement, til repetition eller som led i en mere systematisk tilegnelse af teknikkerne. Arrangementsdisciplinen integrerer arbejdet med musikteori, hørelære, komposition og stilkendskab på en måde, som stimulerer elevers musikalske kreativitet, samtidig med at traditionelle normer for rytmisk sammenspil og korrekt nedskrift i partiturform tilegnes og trænes. Der er også et direkte link til sammenspilsundervisningen, idet det er oplagt også at afprøve arrangementernes kvalitet i praktisk gruppesammenspil.