Rockmusik i tid og rum

Rockmusik i tid og rum – Anders Aare, Johannes Grønager, Poul Rønnenfelt, Systime 2000

https://shop.systime.dk/dk/rockmusik-i-tid-og-rum.html

Denne bog fokuserer på den interne musikanalyse, og det er således sammenhængen mellem de musikalske virkemidler og strukturer samt oplevelsen af musikken, forfatterne beskæftiger sig med. Bogens kapitler præsenterer nogle analysemodeller, som angriber musikken fra forskellige vinkler:

Tid og rum

  • Hook, break og gimmick
  • Form
  • Musikkens hus
  • Tonalitet og harmonik
  • Groove
  • Sound
  • Melodik og motiver
  • Udtryksfelt

Begrebet rockmusik skal i denne bog forstås i sin bredeste betydning. Det er vanskeligt og faktisk også uvæsentligt for denne bogs pointer at afgrænse rocken genremæssigt, bl.a. fordi den er i stadig udvikling og fusionerer flittigt med andre musikformer.

Som eksempler på bogens analysemodeller inddrages undervejs et bredt udvalg af rockmusikkens klassikere, men udgangspunktet for analysen vil altid være den klingende musik.

Bogen henvender sig til musikundervisningen på højniveau i gymnasiet og på HF, men kan også anvendes på de videregående musikuddannelser.

Download – 7 praktiske analyseskemaer: zip og bogens litteraturliste: pdf